آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

دسته: عملکردها
بازدید: 213

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند، به مناسبت هفته تکریم منزلت سالمندان،ریاست و تعدادی از پرسنل این سازمان از مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان مهر امام رضا(ع) بیرجند بازدید و با اهدا شاخه گل از آنان دلجویی نمودند. مهندس غلام پور ریاست سازمان ،در این دیدار ضمن عرض خداقوت به پرسنل مرکز و آرزوی موفقیت در امر نگهداری و مراقبت از سالمندان، در خصوص ارائه سرویسی رایگان در صورت برگزاری اردویی تفریحی از جانب آن مرکز، قول مساعدت و همکاری را دادند

1000 کاراکتر باقیمانده است