آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تلفن : 5-32338034-056 | فکس : 32338220-056

دسته: عملکردها
بازدید: 156

تجدید انتخاب رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهراری بیرجند به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

در سی و یکمین مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، اقای یداله غلام پور با رای اعضای مجمع برای دومین بار به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور انتخاب گردیدند.

براساس اساسنامه این اتحادیه اعضاء هیئت مدیره مرکب از 7 نفر می باشند که دو نفر انتصابی از سوی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب می شوند و 5 نفر انتخابی هستند که با آرائ اعضای مجمع عمومی انتخاب می گردند. در این راستا در دوره 4 سال گذشته، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند با رای مجمع به عنوان عضو هیئت مدیره آن اتحادیه انتخاب و در این دوره نیز با رای مجمع تجدید انتخاب شدند.

اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور از اتحادیه های وابسته به سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور می باشد که وظایف ذیل را دنبال می کند.

1000 کاراکتر باقیمانده است