ساعت :

12:02

تاریخ :

26 خرداد 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی غیر مجاز

سید محمود حسینی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند از آغاز اجرای طرح مشترک پلیس راهور و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند در برخورد با مسافربرهای شخصی غیر مجاز و خودرو های آژانس فاقد مجوز در شهر بیرجند خبر داد.

سید محمود حسینی اظهار داشت: فعالیت غیر مجاز مسافربرهای شخصی و خودرو های آژانس فاقد مجوز ویا آژانس نما که با نصب تابلوی سقفی جعلی درسطح شهر مبادرت به حمل مسافر مي کنندعلاوه بر تضییع حقوق رانندگان قانونمند مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای ناوگان حمل و نقل  عمومی درون شهری به وجود آورده است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری پلیس محترم راهور، افزود طرح اعمال قانون با مسافربرهای شخصی غیرمجاز با قوت بیشتر در سال جاری در دستور کار قرار دارد که در این راستا پلیس راهور به همراه بازرسان واحد  گشت کنترل سازمان با هرگونه تخلف مرتبط با حمل و نقل عمومی مسافر با جدیت بیشتری برخورد می‌کند.

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند