ساعت :

06:43

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

تشدید نظارت‌ها توسط گشت تاکسیرانی در خصوص نصب برچسب نرخ کرایه مصوب سال۱۴۰۱ بر روی شیشه جلوی خودروهای آژانس ، تاکسی تلفنی و تاکسی ها