ساعت :

05:22

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

سرویس دهی رایگان به شهروندان در شب‌های قدر

حسینی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اعلام داشت : به مناسبت شب‌های قدر برای رفاه حال شهروندان جهت برگزاری مراسم شب‌های قدر این سازمان در چند نقطه از شهر اقدام به سرویس دهی رایگان به شهروندان را در دستور کار خود قرار داد.۳ سرویس برای مسجد امام جعفر صادق واقع در میدان اول سجادشهر . ۲سرویس برای محبان واقع در میدان شهدا و ۲ سرویس برای مزار شهدای باقریه