ساعت :

05:36

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

اختصاص ۶۴ دستگاه اتوبوس توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری جهت برگزاری هر چه بهتر راهپیمایی روز قدس


سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گفت: در راستای گرامیداشت روز جهانی قدس و مشارکت در برنامه های راهپیمایی این روز بزرگ، ۱۲ دستگاه جهت سد معبر و انسداد مسیرهای مدنظرو۵۲ دستگاه جهت انتقال شهروندان محترم در سطح شهر اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری  این اتوبوس ها از ساعت ۷:۳۰صبح روزجمعه با حضور پلیس راهنمایی و رانندگی  به منظور مدیریت و ساماندهی مسیرهای منتهی به محل راهپیمایی همکاری داشته اند.
روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند.