ساعت :

08:12

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات حوزه حمل و نقل

جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات حوزه حمل و نقل در مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ در محل اتاق جلسات سازمان مدیریت حمل و بار و مسافر با حضور ریاست سازمان ، معاونت ، مسئولین کنترل خطوط و پیمانکار حوزه حمل و نقل برگزار گردید.