ساعت :

17:35

تاریخ :

5 خرداد 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

برگزاری جلسه بررسی مشکلات و ساماندهی سرویس های حمل ونقل دانش آموزی

برگزاری جلسه بررسی مشکلات و ساماندهی سرویس های حمل ونقل دانش آموزی:
?به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری بیرجند.حسینی سرپرست سازمان درجلسه ای که باحضور مدیران شرکتهای حمل ونقل متقاضی فعالیت دربخش سرویس مدارس برگزار شد.براهمیت وضرورت ساماندهی سرویس مدارس ورعایت آئین نامه و دستورالعملهای ابلاغی ونظارت دقیق به منظور سرویس دهی مطلوب دراین بخش تاکیدنمود.
?درادامه هریک ازمدیران شرکتها به بیان دیدگاه‌ها ومشکلات حوزه کاری خودپرداختندوخواستارتعیین نرخ کرایه عادلانه ومنطقی سرویس مدارس شدندکه پس وبحث وتبادل نظرمقررشدنظرات مدیران محترم شرکت‌هابه کارگروه ماده ۱۸سرویس مدارس ارجاع ودرآن کار گروه مورد بررسی وتصمیم گیری قرارگیرد.
?حسینی سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری درپایان ضمن تقدیر وتشکر ازمدیران شرکت‌ها
ابراز امیدواری کردباهمکاری وتعامل همه مسئولین مرتبط به حوزه حمل ونقل دانش آموزی ازجمله آموزش و پرورش، پلیس راهورومشارکت شرکت‌ها ورانندگان بتوانیم درسال تحصیلی آینده سرویس دهی مطلوب داشته باشیم.
✅روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار ومسافر شهرداری بیرجند.