ساعت :

10:21

تاریخ :

26 خرداد 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند مزین به پرچم عزای حسینی شد.

ناوگان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند مزین به پرچم عزای حسینی شد.
حسینی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اعلام داشت . همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ناوگان اتوبوس رانی شهرداری بیرجند با نصب پرچم عزای حسینی بر روی اتوبوس ها سیاهپوش شد