ساعت :

07:00

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آرشیو اخبار

اجرای طرح اعمال قانون با مسافربرهای شخصی فاقد مجوز و خودرو های آژانس تاکسی تلفنی بدون آرم و عِلائم با همکاری پلیس محترم راهور

حسینی سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند اعلام داشت . با بازگشایی مدارس و دانشگاهها گشت بازرسی تاکسیرانی با همکاری

ادامه مطلب »