ساعت :

10:59

تاریخ :

17 بهمن 1401

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آرشیو اخبار

مزایدات

شرایط مزایده نوبت دوم تاکسی بیسیم 133 جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مرحله دوم تاکسی بیسیم کلیک نمائید.

ادامه مطلب »