ساعت :

10:00

تاریخ :

26 خرداد 1403

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آرشیو اخبار

مزایدات

شرایط مزایده نوبت دوم تاکسی بیسیم 133 جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مرحله دوم تاکسی بیسیم کلیک نمائید.

ادامه مطلب »