ساعت :

22:57

تاریخ :

6 خرداد 1402

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند

آرشیو اخبار

مزایدات

شرایط مزایده نوبت دوم تاکسی بیسیم 133 جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مرحله دوم تاکسی بیسیم کلیک نمائید.

ادامه مطلب »